கச்சேரி
36 கச்சேரி நல்லூர் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
021 222 6699, 076 722 5292

சுன்னாகம்
227/6 கே.கே.எஸ் வீதி,
சுன்னாகம்.
021 224 2022, 071 4546 956

சித்தன்கேணி
காரைநகர் வீதி, சித்தன்கேணி.
021 225 2500, 070 333 9090

பருத்தித்துறை
1ம் கட்டை சந்தி, பருத்தித்துறை.
021 492 3201, 071 4546 961

நெல்லியடி
பருத்தித்துறை வீதி, நெல்லியடி.
(போலீஸ் நிலையம் முன்பாக)
021 300 6550, 070 333 9292

ஆவரங்கால்
ஓம் பிளாசா, பருத்தித்துறை வீதி, ஆவரங்கால்.
021 222 6688, 071 777 6969

சாவகச்சேரி
ஏ9 வீதி, சாவகச்சேரி.
021 227 0700, 071 4546 957

பூநகரி
வாடியடி சந்தி, பூநகரி.
070 333 7171

விசுவமடு
புளியடி சந்தி, முல்லை வீதி, விசுவமடு.
021 320 1515, 077 8585 263

முழங்காவில்
மன்னார் வீதி, முழங்காவில்.
070 333 6161

கிளிநொச்சி
ஏ9 வீதி, கிளிநொச்சி.
021 228 5505, 071 4546 955

வவுனியா
ஏ9 வீதி, வவுனியா.
024 222 7777, 077 7100 444